De vrucht van de Heilige Geest.

De vrucht van de Geest wordt beschreven in Galaten 5:22 en staat in scherp contrast met de werken van het vlees (Gal. 5:19-21).

Deze vrucht ( enkelvoud, het is één vrucht) bestaat uit:

  • liefde, blijdschap, vrede,

  • lankmoedigheid/geduld, goedertierenheid/vriendelijkheid, goedheid,

  • geloof, zachtmoedigheid, matigheid/zelfbeheersing.

 

Bij elke gelovige komt de vrucht van de Geest in zijn totaliteit uit, naar mate deze vrucht rijper wordt en duidelijker in het leven van de gelovige aan het licht komt.

Het zijn de negen  nieuwe karaktereigenschappen na de wedergeboorte die in de gelovige te zien moeten zijn en waaruit blijkt dat de Heilige Geest in het hart woning heeft gemaakt. (Rom. 8:9-11).

 

De vrucht van de Geest groeit in het persoonlijk leven door het overdenken/overpeinzen  van het Woord van God (de wet (thora) van de Heere” Psalm 1:2-3).

Daarnaast heeft de Heere Jezus ons bevolen om “in Hem te blijven” zodat we “veel vrucht dragen”.

(Joh. 15:1-8).

Dit alles opdat  in de gelovige de gestalte van de Heere Jezus zichtbaar wordt.

 

De gaven staan in dienst van de vrucht , daarom is de  vrucht van de Geest belangrijker dan de gaven van de Geest, want door veel vrucht te dragen wordt de Vader verheerlijkt.

Zoals de wijngaardenier gereedschappen heeft om de wijngaard, de wijnstok en de ranken te onderhouden zodat deze veel vrucht draagt, zo zijn de gaven “gereedschappen” om de vrucht van de Geest te laten groeien.

De vrucht is het deel van elke gelovige, maar de gaven worden uit gedeeld onder de gelovigen zoals, waar en wanneer het de Geest behaagt.