Wie zijn wij

De initiatiefgroep Noord-Walcheren is ontstaan vanuit een grote behoefte aan samenkomsten vanuit het Gereformeerde belijden met een Bijbels evenwichtige boodschap op Noord-Walcheren. We merkten in onze omgeving dat er een groot verlangen is om opgebouwd te worden en te groeien in geloof en dit weer met elkaar missionair uit te dragen in onze omgeving.
 

Begin 2017 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om dit verlangen samen bij God te brengen. Het afgelopen jaar hebben we al biddend mogen ervaren dat Hij dit initiatief op allerlei manieren zegent.
 

Er zijn gesprekken geweest met verschillende instanties en langzaam maar zeker ontstaan mogelijkheden tot het stichten van een eigen gemeente. In dit proces staan gebed en de Bijbel centraal, Gods woord en wil zijn altijd leidend. Maar dit proces kost tijd. We vragen daarom uw gebed voor dit initiatief en iedereen die hierbij op een of andere manier betrokken is.

Wat geloven wij

Met de eerste gemeente van Christus als voorbeeld geloven we dat gemeente zijn gebaseerd is op deze vier dingen:

  • De leer van de apostelen

  • De gemeenschap

  • Het breken van het brood 

  • De gebeden


“En zij waren volhardend in de leer der apostelen, en in de gemeenschap,

en in de breking van het brood, en in de gebeden” .
Handelingen 2:42

'k Geloof in God de Vader, die almachtig,
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die 't al tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de Heil'ge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

Hij is gekruisigd, stierf en is begraven,
Hij daalde in de dood,
verrees de derde dag, is opgevaren
en zit voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

De Heil'ge Geest,
Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
'k Geloof dat God
mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.