Wat is en doet de zonde?

In de Romeinenbrief staan een aantal kenmerken van wat de zonde doet/is.

Ze is de wereld binnen gekomen(5:12), ze heerst (5:21, 6:12), heeft slaven/dienstknechten (6:16,20), ze wekt begeerte (7:8), komt tot leven (7:9), ze misleidt/verleidt (7:11), woont in ons (7:17) en tenslotte: het loon op de zonde is de dood (6:23)!

In Mattheüs 15:18-20 en Marcus 7:21-22 noemt de Heere Jezus concreet de bron en de zonden bij naam.

De woorden: zonde, zonden, zondigen, zondigt, gezondigd, ongerechtigheid, ongerechtigheden en misdaden komen zo’n 1020 keer voor in de Bijbel.

“Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid”

(1 Joh 3:4) en “Die de zonde doet, is uit de duivel” (1 Joh 3:8a).

En Romeinen 3:9-18 vertelt in duidelijke bewoordingen wie we zijn.

                                                                                                                                                                                                             terug