Wat is geloven in de praktijk?

Een volledig en standvastig geloven in het bestaan, de kracht en de goedheid van God. Het gaat om een leven in hechte verbondenheid met Jezus, in Hem geworteld, opgebouwd en bevestigd in het geloof (Kol 2:6-7) en met Hem vergroeid zijn.(Joh 15:1-8)

Zijn Woorden spelen een grote rol, wanneer die in ons blijven en ons denken en handelen veranderen naar Zijn wil.

                                                                                                                                                                                                          terug