Wat is de Bijbelse betekenis van bekering?

Het Grieks heeft voor het woord “bekering” 2 woorden: metanoia en epi-strepho

De inhoud van het woord metanoia heeft 2 kenmerken: berouw over de zonde en verandering van gedachten.(Luc 17:3-4)

Epi-strepho is zich letterlijk afwenden van de zonde en toekeren/wenden naar God.

Een combinatie van beide woorden vindt men in Hand 3:19 en Hand 26:19-20.

                                                                                                                                                                                                             terug