Identiteit

Wat geloven wij….

Wie is God?

Wij geloven dat God een Geest is (Joh. 4:24); niet een ‘Iets’ maar een ‘Iemand’: God is een Persoon. Hij maakt Zichzelf aan ons bekend als de enige God (Deut. 6:4).

Wij geloven in de Drie-eenheid van de enige, levende ware God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze afzonderlijke Personen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden tot één Godheid (Matth. 28:19).

Bekering en geloof

De Heere Jezus is Zijn werk begonnen met de oproep tot bekering en geloof in het Evangelie (Marc 1:15).

Wij geloven dat in de prediking de oproep tot bekering en geloof moet klinken. De Heere Jezus heeft daartoe Zelf de noodzaak verwoordt in Lucas 24:47.

Schuldbelijdenis en vergeving

Wij geloven dat zonder schuldbelijdenis er geen vergeving is, immers indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben dan maken wij Hem tot een leugenaar, is de waarheid niet in ons en is er geen gemeenschap met Hem.

Tegelijk geloven we, dat als we onze zonden belijden en nalaten, ze door Hem verzoend zijn (Ps 32:1-5, 1 Joh 1:5-2:2).

De Bijbel

De Heilige Schrift is het volmaakte Woord van God en gezaghebbend voor leer en leven. (Ps 19:8, Jak 1:25)

Wij geloven dat de hele Heilige Schrift niet voortgebracht is door de wil van mensen, maar van God, door de Heilige Geest is ingegeven aan de auteurs van de Bijbelboeken. (2 Tim 3:15-17, 2 Petr 1:19-21).

De Woorden van God zijn geschreven opdat wij geloven in de Naam van de Zoon van God en opdat wij weten door Hem het eeuwige leven te hebben (Joh 3:16, 10:28, 17:3, 20:31, 1 Joh 5:14).

Schepping

Wij geloven dat God de hemel en de aarde geschapen heeft zoals het in Genesis 1 staat beschreven.

Wedergeboorte

Wij geloven dat we alleen op grond van Gods genade  door Zijn Heilige Geest (Joh 3:3-8) en Zijn Heilig Woord (1 Petr 1:23, Jak 1:18)  opnieuw geboren worden. In dit verband is het onze verantwoordelijkheid om te bidden om Zijn Heilige Geest, pleitend en vertrouwend op de belofte dat we Hem zullen ontvangen (Luc 11:13). En het bestuderen van Zijn Woord (Ps 1:2, Ps 19:8-10, 2 Tim 3:15-17), zodat het Woord van Christus in rijke mate, en met wijsheid in ons woont

(Jes  59:21, Kol 3:16).

Aanbidding

Wij geloven dat het van grote waarde is dat we de Vader van onze Heere Jezus Christus aanbidden.